innovativ · internasjonal · industrI


Logistikk, effektiv flyt

Logistikk
Effektiv flyt

Materialteknologi, tåler påkjenninger

Materialteknologi
Tåler påkjenninger

Produksjonsteknologi, optimal kvalitet

Produksjonsteknologi
Automatisering og robotisering

 

 

U T V A L G T E  P R O S J E K T E R

Kontakt oss


Hilde Aspås
Daglig leder iKuben

Ansvarlig redaktør iKuben.no

+47 97 71 51 35
hilde.aspaas@ikuben.no

Sponsorer

Sertifikat