• innovativ

  internasjonal

  industri

 • En klynge av 24  

  industribedrifter

 • Forskning og utvikling
  innen logistikk, produksjonsteknologi og materialteknologi

 • Vårt mål er å styrke

  konkurranseevnen

  til våre deltakere

 • iKvinner

  Det er mulig..Materialteknologi


Felles for deltakerbedriftene i iKuben er at de jobber med materialteknologi. Materialene i installasjonene som brukes i industrien utsettes hele tiden for store påkjenninger. Dette krever nyutvikling og nye løsninger på materialsiden.


Logistikk


iKubens deltakerbedrifter jobber med avanserte logistikkoperasjoner. Gode logistikkløsninger er derfor en viktig faktor for bedriftenes konkurranseevne. Felles utfordringer stimulerer til samarbeid bedriftene imellom.