• innovativ
  internasjonal
  industri

 • En klynge av 19 
  industribedrifter

 • Forskning og utvikling
  innen logistikk og
  materialteknologi

 • Vårt mål er å styrke
  konkurranseevnen
  til våre medlemmer

 • iKvinner
  Det er mulig..

Materialteknologi


Felles for deltakerbedriftene i iKuben er at de jobber med materialteknologi. Materialene i installasjonene som brukes i industrien utsettes hele tiden for store påkjenninger. Dette krever nyutvikling og nye løsninger på materialsiden.


Logistikk


iKubens deltakerbedrifter jobber med avanserte logistikkoperasjoner. Gode logistikkløsninger er derfor en viktig faktor for bedriftenes konkurranseevne. Felles utfordringer stimulerer til samarbeid bedriftene imellom.